söndag 22 februari 2015

Plattformarna färdiga

Stationsområdet som det ser ut i dag. Perrongerna är i stort sett färdiga, återstår putsning, målning, spackling för att dölja en del skarvar etc.
Dessutom har en första insats för att ballastera/grusa räslen gjorts. Men innan blir snyggt måste räslen och gruset även målas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar