söndag 7 september 2014

Finare finns inte


Nej, mycket bättre än så här blir det inte för en tågnörd.
Denna helg har både södra stambanans 150-årsjubileum och ånglokets F 1200 100-årsjubileum firats. Detta med ett  tåg från Malmö till Stockholm, draget av dubbla ånglok. Först gick just F 1200, följt av  det oljeeldade B 1316. F 1200 är det lok som 1918 var med i Getåolyckan, Sveriges värsta tågolycka.
Loket bärgades och reparerades efter olyckan. När ångloken fasades ut i Sverige såldes det till Danmark, där det var i trafik i många år. Numera finns det på Sveriges järnvägsmuseum.

Jag beundrade detta fantastiska tåg i Nyköping. Bilden ovan visar när det är på väg in mot Nyköping C.
 Vid stationen gjordes ett halvtimmeslångt uppehåll.
 Detta tåg följer ångtåget. Här bor personalen.
 I Nyköping tog loken vatten.
På väg ut från Nyköping C mot Södertälje och Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar