tisdag 13 september 2011

Schematisk spårplan

Med anledning av det tidigare inlägget om växlars placering och för att läsarna av Tågbloggen ska få en bättre överblick över projektet, presenterar jag här en schematisk spårplan över anläggningen.

Spårplanen är dessvärre inte särdeles originell. Den består i grunden av en rundbana med två parallella spår (den dubbelspåriga huvudlinjen) och två vändslingor, vilka ligger i olika plan. Därtill en station med stationshus och två plattformar, liksom en lokstation med vändskiva och lokstall.

Lokstationen återfinns till vänster i skissen. Den övre vändslingan är målad i röd färg, den nedre i blå. Den dubbelspåriga huvudlinjen har bläckblå/svart färg.

Stora delar av spåren ligger dolda i bergen. Det gäller nästan hela vändslingorna. Ursprungligen var det tänkt att den övre vändslingan skulle innehålla en bro, som djärvt löper mellan två berg en bra bit ovanför nollnivån på anläggningen. Nu överväger jag dock att på denna plats i stället anlägga en liten station eller en industri. Det blir på bekostnad av dramatiken, men till förmån för trafiken, som blir roligare så. Det innebär också att nivån på den övre vändslingan sänks något, även om den förstås fortfarande ligger över övriga spår.

Detta i sin tur skulle medföra att stigningen blir mindre - vilket i förlängningen betyder att en mindre sträcka måste tas i anspråk för stigningen. Därmed kunde en del av detta spår, som i skissen återfinns allra längst upp, användas som dolt uppställningsspår om bara växlar och stickspår byggs.

De växlar som det var tal om i det tidigare inlägget återfinns till höger om stationen i skissen. De sammanbinder den nedre vändslingan (blå) med huvudlinjen. På huvudlinjen finns också växlar, som för över tågen som kommer från vändslingan till det högra spåret. Om dessa växlar inte fanns, skulle tåg som kommer från vändslingan och in på huvudlinjen tvings köra till vänster, vilket inte är bra.

Om det är svårt att se skissen - klicka på bilden så blir den större.

Tågbloggen beklagar den bristfälliga kvaliteten och avsaknaden av all konstnärlighet i skissen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar