söndag 5 oktober 2014

Provkörning inom synhåll?


Arbetet i tågrummet går framåt, ehuru detta ännu inte avspelgar sig på ett sådant sätt att det är möjligt att visa några spektakulära bilder här på Tågbloggen.

I dag har en del grovarbete gjorts i form av att de profiler, som bär upp landskapet i skärningen mellan de isärtagbara sektionerna på anläggningen, har sågats till och monterats. Därmed är förhoppningsvis nu det mesta av sådant som skapar damm och oväsen över, och mer njutningsfulla arbetsuppgifter är att vänta. Dit hör till att börja med att lägga all ny räls på ett bra sätt. Därefter vidtar en del elektriskt arbete, innan det är dags för en första provkörning av banan.

Därefter följer elektrifierningen av växlar och signaler. Först när det tekniska fungerar felfritt, kommer landskapsbygget på de nya delarna att påbörjas.

Bilden visar skuggbangården, som nu har fått en "vägg" mot sin grannsektion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar