tisdag 7 juli 2015

Gamla signaler högteknologiskt styrda

Min anläggning styrs av en kombination av digital och analog teknik. Hittills har uppdelningen varit enligt devisen "Digital fahren, analog schalten", det vill säga loken har styrts digitalt och allt annat, såsom växlar och signaler, analogt.

Detta har känts som en bra kompromiss. Digital styrning av tågen är så otroligt mycket bättre än den analoga, att valet är mycket enkelt. Signaler och växlar kan, har jag tänkt, lika gärna styras analogt.

Men utvecklingen går framåt, och av nyfikenhet köpte jag nyligen två dekodrar från Märklin (bilden nedan) som kan användas för att styra växlar och signaler digitalt. Installationen visade sig vara mycket enkel, och det blir uppenbart att den digitala styrningen även av växlar och signaler är vida överlägsen den analoga.  Inte bara kan man då styra alla enheter, dvs  tåg, växlar, signaler och eventuella ytterligare elektriska komponenter, med en och samma apparat - installationen är också smidigare, då det går åt betydligt mindre kabel. Enda invändningen är den kostnad, som dekodrarna betingar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar