onsdag 23 december 2009

God jul med bilder från Katrineholm


En bild från ett grått och insnöat Katrineholm kan kanske skänka någon julstämning även åt Tågbloggen. Till höger skymtar den gamla lokstationen med rundstallarna. Byggnaderna är relativt välbevarade och genomgår glädjande nog renoveringar, så att de kommer att räddas åt eftervärlden.

Det är tur eftersom det inte finns alltför många lokstationer av denna storlek och ålder bevarade i Sverige. Lokstallarna i Katrineholm började byggas 1889 och 1906 hade de byggts ut till 21 stallplatser.

De högre delarna av byggnaden har tjänat som vatten- och sandtorn. I stallarnas mitt finns en 20 meters vändskiva bevarad vilket gör att stallarna ännu kan användas. Flera av platserna disponeras också av föreningar som har sina lok avställda här.

1966 beslutades om nedläggning av lokstationen. Den användes därefter ännu i några år av SJ som bussgarage. Ångloksdriften ska ha upphört 1958, men reservlok fanns kvar in på 1960-talet.

1954 var lokstationen fortfarande i drift och då såg det ut så här:


Faktauppgifter har i huvudsak hämtats från Södermanlands museums rapport "Katrineholms lokstation" av Ewa Wockatz och Kjell Taavo. Den gamla bilden kommer från Katrineholms kommunarkiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar