lördag 26 december 2009

Baureihe 89 /Märklin 3000

Här en bild av Märklin-layout från förr i väntan på nyheter från anläggningsbygget som förhoppningsvis ska kunna presenteras så småningom.

Märklinloket med nummer 3000 torde vara det Märklinlok som tillverkats i flest exemplar, det är en modell som generationer av märklinare växt upp med och som säkert varit starten för mångas förhoppningsvis livslånga förhållande till modelltågen.

Förebilden, Br 89, tycks dock inte ha varit lika vanligt förekommande, i synnerhet inte hos DB. Baureihe 89 betecknar en hel massa treaxliga tyska tanklok, men såvitt jag kan förstå är förebilden till 3000 ett enhetslok, Br 89.0. Jag har ännu inte gjort några närmare efterforskningar kring det lokets historia, men enligt Wikipedia byggdes det i endast tio exemplar och var aldrig i trafik hos Deutsche Bundesbahn, däremot fanns fem lok kvar hos DR i DDR. Märklinloken är dock DB-skyltade, så frågan borde verkligen utredas grundligare. Om någon vet - hör av er, lämna en kommentar här nedan.

När det gäller historien om Märklin 3 000 är det hela något klarare. Så vitt jag vet har inget annat lok haft samma Märklinummer lika länge, från 1957 till in på 2000-talet, då Märklinversionen av Br 89 fick en nolla till och numera kallas 30000.

Mitt exemplar är skyltat 89 005 och har Märklinnumret 3000 målat på andra sidan. Det har också en spak för körriktningsbyte, tillsammans med det sedvanliga reläet. Tack vare expertis på Svenskt MJ-forum har jag fått det daterat till 1959-62. Loket har varit i trafik hos mig för tiotalet år sedan och torde vara i princip funktionsdugligt ännu. Möjligen saknas fjädern till reläet; ett fel som i så fall är lätt att fixa.

Här en bild på själva loket

1 kommentar:

  1. Det är onekligen lite intressant att loket är DB-märkt när det enligt tyska Wikipedia aldrig har rullat i Västtyskland. Däremot verkar det ha funnits två lok numrerade 89 002 och 89 003 i DB:s rullor som man då kan förledas att tro är 89.0, men det ska ha varit gamla 89.75 (eller Preussiska T3 om man så vill) som på omvägar hamnade hos DB. Det kan vara det som har lurat Märklin... Och allt enligt sidor länkade från http://de.wikipedia.org/wiki/Baureihe_89.

    SvaraRadera