söndag 21 juli 2013

Ny underjordisk station


Tågbloggen har tidigare berättat om skuggbangården på Radeburganläggningen - en underjordisk, dold station som får representera hela den stora värld som rimligtvis måste finnas bortom den synliga delen av anläggningen. Här kan tågen parkeras i väntan på att åter dyka upp i Radeburg med omnejd.

Nu har en ny skuggbangård anlagts. Även om den för närvarande inte har fler spår än den förra finns nu till skillnad från förut möjligheter till en om inte obegränsad så dock omfattande utbyggnad av stationen - en utbyggnad som med all säkerhet snart kommer att bli nödvändig för att möta den förväntade trafikstegringen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar