måndag 29 juli 2013

Infartsignaler Radeburg nord

Så här ser den norra infarten till Radeburgs station ut, sedan jag installerat nya signaler. Ovan syns hur mittenspåret, som är en del av den dubbelspåriga huvudlinjen, har grön infartssignal. Försignalen visar att även nästa signal, som är utfartssignalen från stationen, är grön.
 Och här kommer F-tåget på väg in mot stationen.
En stund senare anländer regionaltåget längs den enkelspåriga bibanan. Som framgår av bilden är infarten till stationen fri. Försignalen visar emellertid att stopp är att vänta vid nästa signal, vilket inte är förvånande, då detta tåg slutar i Radeburg. Loket gör här förbigång eller ersätts av ett nytt lok, och tåget vänder sedan och går tillbaka norrut.

Samtliga signaler på bilderna har tre lägen. Huvudsignalerna, som alltså har två okopplade vingar, kan visa Hp0, Hp1 och Hp2, det vill säga stopp, kör och kör varsamt/långsamt. Försignalerna har motsvarande lägen, dock givetvis indikerande vad nästkommande huvudsignal visar.

Försignalerna har förutom lyktor som kan visa gult/gult (vänta stopp), gult/grönt (vänta kör sakta) eller grönt/grönt (vänta kör) en orange skiva, som fälls när signalen visar vänta kör.

Formsignaler av denna typ är i Tyskland på sina håll ännu i bruk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar