söndag 3 januari 2010

Teknikutveckling?


Banarbetena på den bergigare delen av anläggningen har tyvärr till en del kännetecknats av ett famlande efter bra lösningar och därav följande mindre lyckade försök. Så när arbetet nu går vidare på vad som ska bli den mer industrialiserade och urbaniserade delen av denna Märklin H0-anläggning bestämde jag mig för att försöka dra lärdomar av tidigare erfarenheter och för en gångs skull gå mer systematiskt till väga.

En ny sak är den korkmatta som jag hoppas ska kunna fungera som banvall. Bilden ovan antyder att det nog kan gå.

Följande bilder visar hur bygget av den dubbelspåriga huvudlinjen fortskridit. Här börjar underlaget ta form i form av spånplattor, tillsågade för att följa rälsens sträckning.

Och här en bild som visar fortsättningen av banan. Till vänster underlaget för linjen upp mot bergen, som sedermera ska gå dold i tunnlar:Slutligen är det dags för banvallen i form av korkmatta. Rälsen är inte monterade ännu, men korken börjar komma på plats. I förgrunden till höger har jag lagt ut några rälsbitar för att markera början på stationsområdet. Klicka gärna på bilden för att se den större.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar