måndag 4 april 2011

Sveriges järnvägar förfaller

De två senaste vintrarna har varit bistra och hemska. Men under snödrivorna döljer sig andra och allvarligare problem som förr eller senare kommer i dagen - åtminstone när det gäller järnvägen i Sverige.

För trots att regeringen skjutit till mer pengar till investeringar och reinvesteringar och gärna framhåller detta så är det långt ifrån tillräckligt för att ens upprätthålla dagens dåliga nivå på infrastrukturen. Det visar Trafikverkets egen utredning.

Ty snö eller inte: den svenska järnvägsinfrastrukturen är inte längre anpassad till den mängd tåg som trafikerar den, och kommer - om inget radikalt görs - att vara än mindre så om tågresandet fortsätter att öka (vilket i allmänhet anses önskvärt om inte annat av miljöskäl).

I Trafikverkets rapport Situationen i det svenska järnvägsnätet konstateras att "Infrastrukturen åldras snabbare än vad dagens nivå på underhåll och reinvesteringar klarar av att motverka".

I dag finns ett uppdämt behov av reinvesteringar på cirka 15 miljarder kronor, enligt rapporten. Dessutom ökar alltså underhållsskulden eftersom reinvesteringarna inte håller jämn takt med slitaget. För att styra upp det hela och behålla nivån på spår, signaler, ledningar och annan infrastruktur under de närmaste fem åren krävs mellan 25 och 30 miljarder.

På lite längre sikt kommer stora delar av materielen att ha nått vad som anses vara deras livslängt, och då krävs ytterligare mycket stora investeringar. Att fram till dess fortsätta att bygga upp en underhållsskuld är inte önskvärt, påpekar Trafikverket.

Så illa är det alltså. Något måste göras om Sverige ska behålla en åtminstone hjälpligt fungerande järnväg. Om vi dessutom önskar höghastighetståg och en större övergång från andra transportslag till järnväg så... tja, ni förstår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar