måndag 25 april 2011

Med BR 23 mellan Bensheim och WormsAtt möta de lokomotivtyper som trafikerar ens modelljärnväg i fullskala i verkligheten är förstås något alldeles eljest och en chans man inte gärna förspiller. Under påskhelgen fanns möjlighet att bese och även åka med ett ångtåg draget av lok 23 042 mellan Bensheim och Worms i Tyskland.

Baureihe 23 var, som Tågbloggen tidigare skrivit om, ett av de ånglok som nykonstruerades och byggdes i Västtyskland efter andra världskriget. Det är ett persontågslokomotiv som bygges för att fylla en viktig lucka i den tyska lokparken. De tyska järnvägarna hade nämligen på persontågssidan i många decennier förlitat sig på de åldriga preussiska loket P 8.

BR 23 är konstruerat så att det också kan hålla hyfsad fart vid back. I Worms och Bensheim finns inga möjligheter att vända loket, varför det alltså får backa när det på bilden ovan lämnar Worms.

På en del av sträckan används fantastiskt nog fortfarande de gamla signalerna i form av semaforer. Här visar utfartssignalen för vårt tåg "kör", medan intilliggande spår förstås har "stopp". I Tyskland är det högertrafik på järnvägen, signalerna står följaktligen till höger.


Märklins modell av BR 23.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar