lördag 1 november 2014

Mer elarbete och fler provkörningar

 Arbetet med att få banan körbar går vidare. Nu är alla spår ordentligt anslutna. Detta har krävt en hel del jobb, eftersom det inte går att räkna med att skarvarna mellan Märklins flexräls fungerar tillfredsställande när det gäller eltektrisk kontakt till mittledaren.
Den som enbart använder c-räls har det betydligt lättare, men flexrälsen har ju sina andra fördelar. Det innebär hursomhelst att varje avsnitt med flexräls måste få en egen elektrisk anslutning via kabel, för att garantera en säker strömförsörjning över hela anläggningen.
När nu detta är gjort har provkörningar gjorts.
Några större kontaktproblem har det inte varit. Men förutom det eletriska måste även banans beskaffenhet i övrigt testas; finns det känsliga ställen, där risken för ursårning är stor?
För detta ändamål har ångloket på bilderna ovan satts in, Baureihe 45. Detta är Tysklands största ånglok. Tack vare sin oerhörda längd är loket extra känsligt för ojämnheter i banan - det vill säga om detta lok klarar provkörningen, får banan anses vara godkänd.
Mycket riktigt uppdagades några ställen, där det slirade eller spårade ur. Detta ska nu åtgärdas.

Förutom prokörningar fortsätter elarbetena med att ansluta växlarna. Anläggningen innehåller nu ett 30-tal växlar.
Så här ser stationsområdet ut i dag. De båda rälsen längst till vänster  bör byggas in så att de blir dolda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar