måndag 27 december 2010

Tågkaos även i Tyskland

Liksom "hela folkets järnväg" tycks ha gjort ett outplånligt intryck på svenska tågresenärer, finns det även i Tyskland några reklamslogans som alltjämt citeras. Roligast och bäst är kanske "Unsere Loks gewöhnen sich das rauchen ab" (Våra lok slutar röka) som syftade på utfasningen av ångloken, mera aktuell – eller snarare inaktuell – i dag är "Alle reden vom Wetter – wir nicht" (alla talar om vädret, men inte vi).

Det var då det. I dag verkar det som om järnvägen i Tyskland har liknande svårigheter som i Sverige. Vintern har ställt till stora problem, men de insatta eller cyniska påpekar att det fungerar rätt illa även på sommaren. En luttrad resenär som citeras av der Spiegel säger att Die Bahn har samma fyra huvudfiender som jordbruket i DDR: vår, sommar, höst och vinter.

I Die Welt intervjuas en järnvägsanställd som fört anteckningar över alla de olika problem och mankemang som drabbat hans tåg: förseningar, halverade tågsätt, havererade klimatanläggningar och toaletter som inte fungerar i kylan. Tåg körs trots att de är trasiga, en följd av att det finns för få reservtåg.

Snabbtågen ICE är felkonstruerade, varför de måste tas in på verkstad oftare vilket i sin tur leder till att för få tåg är ute i omlopp; på vintern måste de köra med reducerad hastighet eftersom nedfallande isklumpar annars rör upp ballasten på banvallen; stenarna förstör vagnarna. Klimatanläggningarna är underdimensionerade och fungerar varken vid sträng kyla eller hetta: i somras kollapsade flera passagerare i den olidliga hettan. Fönstren går ju inte att öppna på moderna tåg.

Att verkligt extrem väderlek vid enstaka tillfällen kan leda till problem också för tågtrafiken tror jag att de flesta accepterar: även vägtrafiken och flyget drabbas ju. Men det tycks här vara frågan om något annat. Vad det beror på verkar däremot svårare att säga: avreglering, resursbrist, inkompetens? Något enkelt svar finns sannolikt inte, även om det är det som alla längtar efter.

Men det är tråkigt att ett transportslag som väl en gång åtnjöt ett stort förtroende när det gäller saker som punktlighet och bekvämlighet nu förknippas med kaos.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar