lördag 24 april 2010

Stationen igen


En ny bild på stationen visar att arbetet fortskridit ytterligare något litet. Plattformarna ska anläggas längst till vänster och mellan spår 2 och 3, därav det större avståndet mellan dem.

Längst bort i bilden, alltså framför kurvan, kan det kanske byggas en lokstation. Sådana tar dock stor plats...

Dessvärre upptäckte jag i dag att jag i någon mån lyckats förtränga sektioneringen, som dessutom egentligen är illa genomtänkt eftersom sektionerna s a s går på tvärs och inte längs med rälsen. Några ytterligare rälsskarvar måste därför tillskapas i sektionsfogarna. Och för att detta ska var möjligt måste jag skaffa ytterligare skarvbleck. Egentligen borde jag ha så de räcker, men de små, små sakerna har en tendens att mystiskt förvsinna (förvandlas?).

Dessutom måste någon gång räls till banan upp till bergen skaffas. Det saknas kanske fyra, fem meter. Sedan vidtar provkörningar även på denna del av anläggningen. Det blir spännande att se hur loken klarar den branta stigningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar