söndag 18 april 2010

Cirkeln är sluten

Efter att ha fått en större leverans av räls och växlar har arbetet med stationsområdet äntligen påbörjats. Bilden ovan ger en antydan om hur det kommer att se ut. Ytterligare ett femte spår kommer att läggas till till höger i bild - sedan kan det möjligen bli någon utbyggnad längre fram.

Samtidigt har provkörningarna och rengörningen av rälsen fortsatt med tillfredsställande resultat. Visst förekommer det ännu kontaktsvårigheter, men inte i oöverkomlig omfattning.
Att stationsområdet nu börjar ta form innebär att de lägre liggande bandelarna snart är färdiga och att det nu går att köra hela vägen (det vill säga runt).
Arbetsdagen avslutades dock på ett lite oroväckande sätt då ett mystiskt elfel plötsligt uppstod och en växel började bete sig dåligt. Det blir felsökning nästa gång.

Nedan: tillsågning av räls

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar