måndag 23 maj 2016

Berlins spår 1-vänner

Strax utanför Berlin, i en trist industrilokal, döljer sig Berlin-Brandenburgs spår 1-vänners (Spur 1-Freunde Berlin-Brandenburg) stora modelljärnvägsanläggning, som Tågbloggen nyligen hade äran att besöka.

Föreningen firar sitt 20-årsjubileum i år. Den stora skalan 1 (1:32) kräver mycket plats. Det var också bakgrunden till föreningens grundande - några spår 1-rallare ville kunna se sina lok och tåg i trafik. Efter en del letande hittades en lämplig lokal och snart bygges en triangelformad anläggning, som består än i dag.

Spårplanen är i grunden en rundbana. Längs anläggningens längsta sida finns en stor station, ett stickspår leder till två stora lokstationer, en för ånglok och en för diesellok.Dessutom finns en smalspårsbana, som ännu delvis är under uppbyggnad, och en skuggbangård för vilken det också finns planer på utbyggnad.

Klubbens medlemmar äger sina respektive lok och vagnar. Anläggningen består av sektioner, som även de ägs enskilt av medlemmarna, så att en medlem också har rätt att ta sin sektion och gå - dock efter att först ha förvarnat i god tid, så att den felande delen kan ersättas med en ny.

Det finns många fina detaljer på anläggningen, till exempel Dupondtarna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar