söndag 17 april 2016

Järnvägsmuseet i Dresden
Det finns många fina järnvägsmuseer i Tyskland, museer som ofta snarare är föreningar som håller gamla järnvägsfordon- och miljöer vid liv än visar utställningar. Ett sådant i östra Tyskland finns i Dresden.
Museet håller till i vad som finns kvar av en den en gång betydligt större lokstationen Bw Dresden-Altstadt.

Under den nyss gångna helgen hölls är en större ångloksträff, med tillresta ånglok även från utlandet (Tjeckien och Slovakien).
De tjeckiska loken 498.1 sägs representera det yppersta inom ånglokstekniken i Europa. De byggdes på 50-talet för snabbtåg.


Bland de tyska loken fanns bland annat dessa, godstågsloket 50 3501 och två lok av typ 01. Även ett godstågslok typ 52 fanns bland besökarna.


Trots att anläggningarna här en gång varit mycket större, har lokstationen allt vad som krävs för att loken ska kunna restaurera, och det dessutom på gammalt hederligt vis med vattenhäst och inte med brandbil. Med flera ånglok i gång samtidigt fick besökarna kanske en aning om hur arbetsintensivt bruket av ånglok var och är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar