onsdag 19 mars 2014

Snabbt, bekvämt och billigt med hela folkets järnväg

Snabbt, bekvämt och billigt med hela folkets järnväg är undertiteln till min bok om järnvägsreklam, som nu i dagarna utkommer på Trafik-Nostalgiska förlaget.

Temat för boken är i ett internationellt perspektiv inte nytt. I de stora europeiska länderna har det publicerats en rad böcker om järnvägsaffischer och -reklam. Till exempel har Richard Furness gett ut böcker med fantastiska brittiska järnvägsaffischer. På tyska finns boken Go Easy Go Bahn, som handlar om den tyska järnvägsreklamens historia.

I Sverige har dock så vitt jag vet inga liknande böcker skrivits - förrän nu.

Vad är då spännande med järnvägsreklam?

Först och främst är det, tycker jag, roligt och trevligt att titta på de gamla affischerna och reklambladen. En del av dem är vackra, och alla säger något om sin tid. I Frankrike, Storbritannien och andra stora länder finns många exempel på konstnärligt verkligt kvalitetsfulla reklamaffischer för järnvägarna. I Sverige är kvaliteten kanske mer varierande, men även här gjordes det framför allt på 1930- och 40-talen fina affischer.

För den som är intresserad av järnvägshistoria erbjuder studiet av reklamen dessutom nya infallsvinklar. Järnvägshistoria kan naturligtvis studeras och belysas ur en rad olika perspektiv. Ett självklart sådant är det tekniska, där utvecklingen av lok och andra fordon, men även säkherhetssystem och mycket annat är intressant och också i allmänhet väl beskrivet i litteraturen. Ett annat är det samhällsvetenskapliga. Järnvägen har naturligtvis betytt oerhört mycket samhällsekonomiskt och på andra sätt. Ett tredje, mindre vanligt och mindre utforskat sätt att närma sig järnväghistorien på är det humanistiska, det kulturhistoriska.

Hur har järnvägen uppfattats i olika tider? Hur har den beskrivits och skildrats i litteraturen, bildkonsten och filmen? Vilket förhållande har människor i olika tider haft till järnvägen? Allt detta är spännade frågor!

Wolfgang Schivelbusch torde vara den mest namnkunnige forskare som närmat sig några av dessa frågeställningar. I sin bok Järnvägsresandets historia belyser han hur järnvägstekniken mottogs och uppfattades när den var helt ny, det vill säga under förra hälften och mitten av 1800-talet.

I dag är det lätt att glömma vilken oerhörd revolution järnvägen innebar. Före de ångdragna tågens tid fanns det inga transportmaskiner på land. Den som ville förflytta sig själv eller gods på land var hänvisad till djurs eller sin egen muskelkraft.

Att järnvägen var något revolutionerande uppfattades också av samtiden. De första resenärerna var skräckslagna och förtjusta över hur otroligt fort och med vilken ofattbar kraft tågen for fram.

Med tiden vande folk sig naturligtvis, och när bilismen slog igenom betraktades järnvägen snarare som ett föråldrat transportsätt - under en tid till och med som ett färdmedel utan framtid.

Reklamen blir en del av denna berättelse om järnvägens historia, om hur den beskrevs och uppfattades i olika tider. I min bok går jag igenom SJ:s reklam från 1930 till och med 1960-talet, det vill säga en tid som börjar när järnvägen ännu stod sig relativt stark, men där den alltmer utmanas av bilism och flygtrafik. 50- och 60-talet var dystra tider för SJ, med hård konkurrens, dålig lönsamhet och nedläggningar.

Boken finns att köpa bland annat i de stora nätbokhandlarna eller hos förlaget, klicka här


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar