söndag 2 februari 2014

Modulhelg i Norrköping

Arbetets  museum i Norrköping ordnade under lördagen och söndagen för femte året i rad en tåghelg, där en modulbana byggdes upp.

Banan var efter svensk förebild, med svenska signaler och mestadels svenska fordon, även om en del tyska lok och till och med spanska vagnar sågs rulla. Ovan möts en X2-motorvagn och ett Rapidlok.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar