lördag 8 september 2012

Trafikdag

I dag har jag förutom att fortsätta jobba lite med landskapet också kört tågen för att prova ut en någorlunda fungerande trafiklösning. I detta spelar naturligtvis den nya skuggbangården en avgörande roll.

Denna har nu byggts ut något, så att den omfattar två parallella spår. Kanske förtjänar den egentligen inte benämningen bangård, snarare kanske "dolda uppställningsspår" - men två spår är fortfarande bättre än ett. Jag kan nu köra fyra tåg utan att det känns överbelastat på Radeburgs station: två fjärrgående persontåg, ett lokaltåg och ett godståg.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar