söndag 1 juli 2012

Porten till underjoden

I dag har jag installerat dessa växlar, som utgör anslutningen till den planerade underjordiska skuggbangården. Spåret allra längst ut till vänster i bild kommer att fortsätta ner till den undre nivån.

Växlarna på bilden är nödvändiga för att det ska gå att köra ner i skuggbangården så att säga från alla håll, det vill säga oavsett åt vilket håll som tågen lämnar stationen på den dubbelspåriga huvudlinjen. Spåret till höger i bild är en del av en vändslinga, så även om det på bilden tycks som om det bara går att köra ner till skuggbangården från ett håll, så kan ett tåg som befinner sig på det högra spåret ha lämnat stationen åt motsatt håll, jämfört med tåget på bilden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar