lördag 19 maj 2012

Förökning genom delning


I verkligheten är det fullt av träd överallt, åtminstone häromkring och även i Tyskland, det land som min modelljärnväg ska försöka efterlikna. Att bygga en öken eller nöja sig med torra buskage duger inte.

Alltså återstår mycket arbete, innan landskapet på anläggningen börjar ge den känsla av lummighet och grönska som önskas.

Något underlättades detta arbete dock i dag, då jag demonterade ett stort, men inte alltför vackert lövträd (bilden t v) och av det skapade flera mindre träd och buskar (se ovan). Det stora trädet blev inte så bra som jag önskat, så därför var det lika bra att såga upp det, eller rättare sagt klippa sönder det med en tång. De nya träd som blev resultatet är förvisso ganska små, men de gör sig bra på sluttningen ovan.

Som framgår av bilden är landskapet inte heller här färdigt. En hel del vita fläckar och skavanker återstår - liksom att plantera fler träd och buskar Till vänster på bilden syns vinodlingarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar