söndag 22 april 2012

Nürnberg

1835 byggdes den allra första järnvägen i Tyskland mellan Nürnberg och Fürth. Så vilken stad kan vara lämpligare för det största tyska järnvägsmuseet, DB-museet, än just Nürnberg?

Jag hade länge velat besöka detta museum, och i påskas var det dags. Delvis på grund av tur hade jag lyckats boka ett hotellrum med utsikt över spåren intill Hauptbahnhof. Och plötsligt hördes det karakteristiska ljudet av ett ånglok utanför fönstret, och ett lok Baureihe 52 uppenbarade sig. Loket visade sig inte höra till museet, utan till en privat organisation i Nürnberg. Fantastiskt! 

På museet finns såväl ambitiösa och informativa utställningar som historiska järnvägsfordon. En av höjdpunkterna är den modelljärnväg som finns på övervåningen och som visas en gång i timmen. Anläggningen byggdes på 60- 0ch 70-talen och uppfyller kanske inte alla dagens krav på landskapsgestaltning, men imponerar ändå genom sin omfattande och varierande trafik.

När denna modelljärnväg byggdes fanns det ingen digitalstyrning - trafiken styrs i stället av omkring 5 000 relän! Under visningen framhölls särskilt hur verklighetstrogen trafiken är: anläggningen har automatisk linjeblockering och styrs av den tjänstgörande tågklareraren via ett helt realistiskt ställverk.

Fordonsflottan på anläggningen har moderniserats sedan 60-talet, och i dag trafikeras banan både av ånglok och av moderna Ice:s
Just nu pågår också ombyggnationer på museet. Ett nytt utomhusområde ska snart invigas, barnavdelningen ska göras om och utställningarna ska kompletteras med tiden efter 1989. Så det finns all anledning att återvända till Nürnberg och DB-museet om något år eller så, när allt det nya förhoppningsvis står färdigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar