fredag 10 februari 2012

Tågbloggens MJ-skola

Tågbloggen lanserar i dag en ny serie bloggposter under vinjetten Tågbloggens anläggningsskola.

Tanken är här att på ett lättsamt och lättillgängligt sätt ge några råd för den som bygger eller står i begrepp att börja bygga en modelljärnvägsanläggning.

Tipsen är hämtade ur egna erfarenheter och bygger både på sådant jag gjort och lyckats med och sådant som jag borde gjort och inte lyckats så bra med. Förhoppningsvis slipper läsaren göra om mina misstag.

Någon komplett guide är det naturligtvis inte frågan om. Men kanske kan nybörjaren finna några goda råd och inspiration och den mer rutinerade modelljärnvägaren något nöje i att följa mina vedermödor. Att det finns många betydligt duktigare byggare än Tågbloggens författare, behöver knappast sägas, men genom mina snedsteg och misstag har jag förhoppningsvis lärt mig något, som jag nu kan dela med mig.

Den som vill komplettera med egna synpunkter och tips är naturligtvis mer än välkommen att göra detta genom att lämna en kommentar under inläggen.

Så. Och nu till saken. Låt oss börja från början medLektion 1: Ha en plan!

Om man liksom jag är ivrig och vill komma igång, är det lätt hänt att byggnadsarbetena påbörjas utan en tydlig plan. Det straffar sig längre fram, när en oändlig rad av omgörningar och förbättringar visar sig nödvändiga. Tipset är därför att redan för början ha en ganska detaljerad uppfattning om vart man vill komma.

I konstruktionen av spårplanen bör man fråga sig, vilken typ av anläggning man vill ha. Mycket landskap? Stad eller land, bi- eller huvudbana? Ska anläggningen skildra någon viss plats och tidsepok? Vilken i så fall?

Tänk redan från början på trafiken! Ska tågen bara gå runt, runt i en rundbana? Eller vill du ha flera stationer, som tågen kan köras mellan? Vill du kunna köra mera varierade trafikupplägg med tidtabeller, eller där tågen, exempelvis, ska transportera gods mellan olika punkter och lämna och hämta vagnar?

Andra saker att tänka på är kurvradier (ju större desto bättre) och dolda spår. Snäva kurvor kan med fördel förläggas dolt liksom för övrigt en stor del av spåren. Det skapar en större spänning och dynamik, om tågen försvinner i tunnlar och sedan kommer fram på oväntade platser.

Dolda uppställningsspår är en bra sak. Beroende på hur många, kan här ett större eller mindre antal tåg stå uppställda i väntan på att köra ut på den egentliga anläggningen. Det skapar möjlighet till en varierad trafik med många tåg, och också till att tågen försvinner till tänkta stationer långt borta, och inte bara kör runt i cirkel. Därmed blir en mer realistisk trafik möjlig.

Att fundera, rita, tänka om och rita nytt inte bara borgar för ett bättre slutresultat, utan är också roligt! Som inspiration kan andras anläggningar, spårplaner som går att finna på nätet liksom böcker och tidskrifter i ämnet tjäna. I Sverige finns bland annat svenskt MJ-forum och forumet Stinsen på nätet. Tidskriften MJ-magasinet innehåller också mycket matnyttigt. På tyska finns ett stort utbud, bland annat tidskriften MIBA.

I nästa avsnitt ska jag skriva lite om hur planerna kan ta form, och om hur bygget börjar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar