lördag 2 juli 2011

Lokstationen

Bygget av lokstationen har börjat. Det är redan nu möjligt att se ungefär hur den kommer att ta sig ut. Till höger kolningskranen. Därefter passerar loken över slaggraven, där de töms på aska och slagg, innan de når vändskivan och kan placeras på lämplig plats.

Vattenhästen ska installeras bredvid slaggropen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar