söndag 9 maj 2010

Hela anläggningen nu provkörd. Bergsbanan får godkänt

Provkörningen av banan upp mot bergen hade emotsetts med spänd förväntan, då det funnits farhågor om att loken inte skulle orka uppför den mycket branta stigningen.

Resultaten av de första försöken visar dock att det fungerar, om än stundtals med nöd och näppe. Det stora snälltågsloket ur BR 01 - ett gammalt Primex-lok för övrigt - hade inga som helst problem att dra även långa tåg uppför backen (bilden ovan).

De mindre loken, bland annat ett diesellok och ett tanklok BR 86 hade dock vissa svårigheter med långa tåg. Men efter vissa smärre justeringar av banan klarade även dessa att ta sig upp med åtminstone en sju, åtta godsvagnar.

Det är kanske inte alltför imponerande, men får duga. Längre tåg får väl helt enkelt dras av kraftfullare lokomotiv.

Provkörningen av bergsbanan innebär att hela anläggningen nu är körbar. Vissa justeringar, rengöring och ytterligare provkörning med olika kombinationer av lok och vagnar måste förstås genomföras, men i stort sett fungerar det nu.

Här har ett godståg tagit sig ut på vad som ska bli bron. Övriga spår på bilden kommer inte att synas när landskapet är byggt.


Även stationen har nu fått alla sina spår, åtminstone tills vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar